TGK - Technika, sklo a umní s.r.o.
Skalice 230
471 17 Skalice u eské Lípy

tel./fax.: +420 487 721 168
e-mail : tgk@iol.cz

 Jeliko e-shop je zatím nefunkní,
slouí registrace pouze k zasílání
novinek e-mailem

Přihlášení
Už. jméno :
Heslo :
Nová registrace
Novinky
Otevírací doba TGK ve Skalici a v Praze 2019 / 2020
aktualizováno : 09.12.2019
 

Provoz v TGK v nadcházejících  dnech je následující :

Hlavní prodejna Skalice :

prodej a provoz do pátku  20.12.2019 od 8.00 do 16.00 hod.

zaátek provozu a prodeje od pondlí 6.1.2020 od 8.00 do 16.00 hod.

Pokud by jste mli njaký velmi nutný pípad dodání zboí, pípadn by jste chtli utratit desítky tisíc korun na konci roku 2019, aby jste je nemuseli danit, kontaktujte nás mimo toto období na mailu svacha.sklo@gmail.com. ešení urit najdeme.

Prodejna Praha :

prodej a provoz do pátku  20.12.2019 od 9.30 do 18.00 hod.

zaátek prodeje od pondlí 6.1.2020 od 9.30 do 17.30 hod.


TGK peje Vám všem klidný a píjemný konec roku 2019,
roku 2020 pak pejeme dobrý start a poznamenejte si termín 15-16.5.2020,
to bude ve Skalici XXII. Domácí veletrh TGK ve Skalici.
Pro pamníky : " u len 22 dní...... " .

Váš TGK team

 
Kišálové údolí - Crystal Walley
aktualizováno : 16.10.2019
 

Pátelé plochého i jiného skla…… , naše firma TGK Skalice se zapojila do nového projektu KIŠÁLOVÉ ÚDOLÍ – CRYSTAL VALLEY.

Úvodní akcí tohoto projektu bude Otevírání sklenného údolí. Podrobnosti k celému projektu a úvodní akci jsou na:
https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/vikend-kristaloveho-udoli.
Dlouhodobým cílem celého projektu je propagace a popularizace runího a emeslného zpracování skla a biuterie v jedineném teritoriu severních ech, v kišálovém údolí, které zaíná Kamenickým Šenovem, pokrauje Novoborskem, Libereckem, eleznobrodskem a kone na Jablonecku a v Harrachov.

V rámci otvírání kišálového údolí o víkendu 26. - 27. íjna 2019 budou moci všichni zájemci si prohlédnout zapojené skláské dílny, firmy a ateliéry tak jak jsou popsané v odkazu https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/vikend-kristaloveho-udoli.

TGK zde patí do oblasti Luických hor, ale celé Kišálové údolí je celkem pehledn zvládnutelné bhem nkolika hodin.
Budeme rádi, kdy budete mít chu se seznámit i s jinými provozy a dílnami, navštívit je, poznat jejich skláskou tvorbu, tak jak teba poznáváte naši práci v rámci tradiních Domácích veletrh TGK. Nicmén jsme pipraveni i na návštvu Vás, našich zákazník, bu v sobotu 26.10. nebo v nedli 27.10. od 9 do 17 hod. po oba dny návštvu v TGK ve Skalici ve dnech 26. a 27.10. 2019 od 9 do 17 hod..
V rámci otvírání Kišálového údolí máme pro Vás po víkendové dny pipravenou slevu 5 % na celý náš sortiment.
Pro pípadné dotazy je k dispozici tel. íslo: 602224498, mail : tgk@iol.cz.
Na tento mail je moné zasílat i objednávky pro pedpipravení zboí, tak aby jste u nás vše mli pipravené a mli monost si co nejvíce uít podzimního otvírání Kišálového údolí.

Za TGK team se na Vás tší Hanka + Jarda

 
Termíny seminá - víkendový prodej 2019
aktualizováno : 27.05.2019
 

Aktualizovány termíny seminá a víkendových prodej na r. 2019 :
Víkendový prodej     zde.
Termíny seminá   zde.

 
Svátky skla Deštné v Orlických horách
aktualizováno : 27.05.2019
 

Tato kadoroní akce spojená s tavbou skla klasickým zpsobem v peci otápné devem bude probíhat od 3.8. do 4.8.2019 v Deštném v Orlických horách. http://www.obec-destne.cz

 
OCEANSIDE GLASS + TILE
aktualizováno : 16.05.2019
 

OCEANSIDE GLASS + TILE pokraovatel výroby SPECTRUM GLASS

Váení píznivci barevného skla,

zdá se, e zakolísání dodávek skla Spectrum, zpsobené ukonením výroby v USA a jejím pesunem do Mexika k novému výrobci je pomalu vyešena, díky naším obchodním vztahm, skladovým zásobám a Vašemu porozumní pi hledání náhrad barev, které aktuáln nebyly a nejsou se podailo toto období pekonat.

Výroba u nového výrobce se rozjídí na plné obrátky a postupn je doplován celý sortiment.

Zmna výrobce vyvolala nkteré zmny sortimentu :

- Doprodává se “stará“ ada skel Spectrum, která zaíná naším skladovým oznaením 70 XXX XX. Tato skla byla pedevším pro Tiffany techniku, nejsou testována pro fusing.

- Doprodává se i ada skel Spectrum s oznaením SYSTÉM 96, která je urena i pro fusing. Tato ada u nás zaíná skladovým oznaením 96 XXX XX.

- Nový výrobce pevzal barevné oznaení vycházející ze Spectrum Glas, vyrábí i stejný formát. Hlavní novinka je v tom, e sladil sloení všech skel tak, e je sklo z nové výroby kompletn ve všech barvách a provedení pouitelné pro fusing, ale samozejm i pro Tiffany techniku. COE tchto skel zstává 96. Skladové oznaení zaíná 97 XXX XX a barevný kód koní F. OCEANSIDE GLASS + TILE pevzal i výrobu od UROBOROS GLASS, take svj sortiment postupn dopluje i o skla typu UROBOROS.

 
Aktuální katalog skel OCEANSIDE GLASS + TILE si mete stáhnout zde : Oceanside Compatible Catalog.pdf  [13,7 Mb]

 

Informaní oznámení o EET
aktualizováno : 01.03.2017
 

Podle zákona o evidenci treb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku. Zárove je povinen zaevidovat pijatou trbu u správce dan online; v pípad technického výpadku pak nejpozdji do 48 hodin.

 
Praská prodejna - zmna otevírací doby
aktualizováno : 01.07.2016
  Otevírací doba    :
  pondlí 09.30 - 17.30 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  úterý zaveno    
  steda zaveno    
  tvrtek 09.30 - 16.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  pátek 09.30 - 18.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
 

Otevírací doba hlavní prodejny SKALICE zstává stejná :
pondlí – pátek : 08.00 - 16.00 hod.
Víkendový prodej 1x za msíc   zde.
V jinou dobu na základ pedchozí telefonické dohody.

 
 Propanový hoák na perle
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Umouje profesionální práci pi výrob vinutých perlí bez nutnosti pouití kyslíkové láhve.
Znan zjednodušuje pouití techniky vinutých perlí.

 
Více informací zde : N_3810240.pdf  [900,6 Kb]
 Moretti - barevné ploché sklo s roztaností 104
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Jako novinku v našem sortimentu uvádíme na trh další s typ barevného plochého skla vhodného pro spékání. Jedná se o italské ploché sklo s názvem MORETTI, jeho teplotní roztanost je 104.
Toto sklo je moné pouít bez problém s praskáním spolu s velmi oblíbenými "kytikami" Millefiori.

 
Více informací zde : N_8100000.pdf  [470,1 Kb]
 
 Glassline tuky a kídy
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Pokud chcete s úspchem pracovat s GLASSLINE barevnými tukami na sklo, je výhodné pouívat tenké nástavce na malování - aplikaci na povrch skla.

 
Více informací zde : N_5320100.pdf  [1,1 Mb]
 Glassline papír
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Glassline papír je barevný papír, který lze pouívat mezi 2 vrstvy skla. Tento papír se zataví mezi dv vrstvy skla a vytvoí zajímavé obrazce. Roztanost papíru nehraje ádnou technologickou roli, lze ho pouívat ke spékání se všemi typy skel.

 
Více informací zde : N_5320300.pdf  [959,6 Kb]
 Spékané aplikace
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Novinkou v našem programu jsou celosklenné spékané aplikace. Jsou ji speené a pipravené k nalepení na podloní sklo pomocí UV lepidel.

 
Více informací zde : N_8600000.pdf  [313,2 Kb]
 NANO ART
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Nová generace NANO barev na pískované sklo umouje ješt intenzivnjší práci s barvením pískovaného skla - vybarvování pískovaných pedloh, kreativní barevné aplikace.

 
Více informací zde : N_4905110.pdf  [275,0 Kb]
 NANO dekorace
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Nano dekorace pouíváme pro povrchové zušlechování pískovaného skla. Pouívání NANO technologie a dekorace umouje zcela individuální zbarvení pískované plochy.

nov doplnno o zlatou barvu

 
Více informací zde : N_4905150.pdf  [657,4 Kb]
 Barevné optické sklo v blocích
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Vzorkovnice barevného optického skla v blocích obsahuje pehled barev, které máme skladem v blocích o rzné velikosti, peván o rozmrech : šíka bloku od 150 do 250 mm, délka bloku cca 500 mm, síla (tlouška) bloku od 30 do 80 mm.

 
Více informací zde : N_9800000.pdf  [467,5 Kb]
 Pila na sklo GEMINI
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Pilou lze ezat sklo, mramor, ulu, obkladaky, porcelán, keramiku. Maximální síla ezu je 6 cm. 
Rozmry 68x42x36, 220 V, diapás je oboustranný, ee
jak z vnjší tak i z vnitní strany.

 
Více informací zde : N_3134800.pdf  [367,0 Kb]
 Pájecí zaízení
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Vzhledem k ponkud problematické spolehlivosti pájek Weller 80 W jsme pro Vás zajistili další vhodné pájedla - pájky pro tiffany techniku. Uvedené novinky jsou oblíbené nejen pro svoji nízkou hmotnost, ale i pro rychlé dohívání hrotu.

 
Více informací zde : N_3422200.pdf  [397,0 Kb]
 Frity pro skla Float
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Frity pro skla floatového typu jsou testována na základní floatové sklo typu LUXGARD.

 
Více informací zde : N_3500000.pdf  [602,6 Kb]
 Samolepící olovo
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Samolepící olovné pásky jsou na lepící stran opateny speciálním lepidlem, které zaruuje dlouhodobou adhezi pásky k nalepenému povrchu skla.

 
Více informací zde : N_4228000.pdf  [400,0 Kb]
 Samolepící fólie
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Samolepící fólie na sklo Staind Art Film, nabízí velmi širokou barevnou škálu fólií na sklo. V kombinaci se samolepícími olovnými páskami REGALEAD lze vytváet zajímavé barevné obrazce.

 
Více informací zde : N_4300000.pdf  [457,0 Kb]
 Vrtací systém penosný
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Vrtáky pro tento vrtací systém lze pouít od prmru 3 mm (kat. . 30 250 03) do prmru 80 mm (kat. . 30 250 80). Vrtáky jsou duté pro vnitní chlazení.

 
Více informací zde : N_3026000.pdf  [423,6 Kb]
 Pila na sklo TAURUS 3
aktualizováno : 07.04.2017 
   

Jedná se o nástupce osvdených pil na sklo Taurus 1 a Taurus 2.
Má vylepšené vedení ezacího pásu a ee ploché sklo do tloušky 5 mm.

 
Více informací zde : N_3136600.pdf  [337,5 Kb]
 Pájecí stanice WELLER
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Letovací stanice je lehká a velmi píjemná do ruky. Velice rychle se ohívá na zvolenou teplotu. Jedná se o dobré profi zaízení.

 
Více informací zde : N_3419500.pdf  [249,5 Kb]
 Pec Evenheat HOT SHOT
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Ideální pro zaáteníky a pro výrobu drobností technologií fusingu - spékání.

 
Více informací zde : N_3516400.pdf  [211,9 Kb]
 Sklo MIROGARD
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Mirogard, Mirogard plus a Mirogard protect - to jsou obchodní jména speciálních skel a antireflexní úpravou, která umouje dokonalé pesklení poadovaného objektu, ale bez vzniku neádoucích reflexù a stínù.

 
Více informací zde : N_7390200.pdf  [415,7 Kb]
 Sklo MYSTIC aktualizováno : 29.01.2015 
   

Jedná se o barevný transparentní katedrál.
Povrch skla je velice zajímavý, ponkud více zvlnný ne u typu Wissmach SEVILLE.

 
Více informací zde : N_7600000.pdf  [225,5 Kb]
 Filigrany - motýli
   

Filigrany jsou ureny k pocínování a pro pouití v tiffany technice.

 
Více informací zde : N_1110000.pdf  [164,1 Kb]
© TGK
created by ODN