TGK - Technika, sklo a umní s.r.o.
Skalice 230
471 17 Skalice u eské Lípy

tel./fax.: +420 487 721 168
e-mail : tgk@iol.cz

 Jeliko e-shop je zatím nefunkní,
slouí registrace pouze k zasílání
novinek e-mailem

Přihlášení
Už. jméno :
Heslo :
Nová registrace
Novinky
Praská prodejna - zmna otevírací doby
aktualizováno : 01.07.2016
  Otevírací doba    :
  pondlí 09.30 - 17.30 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  úterý zaveno    
  steda zaveno    
  tvrtek 09.30 - 16.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  pátek 09.30 - 18.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
 

Otevírací doba hlavní prodejny SKALICE zstává stejná :
pondlí – pátek : 08.00 - 16.00 hod.
Víkendový prodej 1x za msíc   zde.
V jinou dobu na základ pedchozí telefonické dohody.

 
Informace našim zákazníkm
aktualizováno : 16.05.2016
 

Váení pátelé barevného plochého skla,

ve tvrtek 12.5.2016 jsme dostali v ranní emailové pošt oznámení od spolenosti Spectrum Glass Company, které si mete peíst jak v pekladu, tak i v originále zde.

Bhem tvrtka a pátku jsme si ovovali pravdivost této informace, protoe nás velmi pekvapila a neekali jsme, e práv tento výrobce skla, které krom jiných nabízíme, takto neoekávan ukoní svoji produkci.

Skladem máme njaké zásoby tohoto skla jak v malých formátech, tak i ve velkých tabulích. Tyto zásoby budeme prodávat, pokud nám budou postaovat, samozejm budeme také zajišovat další dodávky od Spectrum Glass, pokud budou dané typy skel k dispozici podle Vašich objednávek.
Pedpokládáme, e zásoby vyrobeného skla u Spectrum Glass jsou pomrn znané, nicmén v tomto pípad platí staré dobré eské poekadlo : kdo dív pijde, tak ten si ješt koupí Spectrum Glass podle svého výbru.
Proto vyuijte Vaší návštvy na našem nadcházejícím Domácím veletrhu ve Skalici, pípadn pošlete Vaše objednávky na sklo Spectrum Glass, budeme se snait je pokrýt k Vaší spokojenosti.
V tuto chvíli nejsme schopni íci, jak dlouho budou zásoby skla Spectrum postaovat, budeme se snait reagovat na Vaše poadavky.
Zárove zaínáme rozšiovat škálu opálových a opalescentních skel od firmy WISSMACH GLASS, kterou budeme dret skladem ve Skalici a následn i v praské prodejn.

Objednávky a pípadné dotazy zasílejte na mail : tgk@iol.cz.

TGK Team ze Skalice

 
 Propanový hoák na perle
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Umouje profesionální práci pi výrob vinutých perlí bez nutnosti pouití kyslíkové láhve.
Znan zjednodušuje pouití techniky vinutých perlí.

 
Více informací zde : N_3810240.pdf  [900,6 Kb]
 Moretti - barevné ploché sklo s roztaností 104
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Jako novinku v našem sortimentu uvádíme na trh další s typ barevného plochého skla vhodného pro spékání. Jedná se o italské ploché sklo s názvem MORETTI, jeho teplotní roztanost je 104.
Toto sklo je moné pouít bez problém s praskáním spolu s velmi oblíbenými "kytikami" Millefiori.

 
Více informací zde : N_8100000.pdf  [470,1 Kb]
 
 Glassline tuky a kídy
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Pokud chcete s úspchem pracovat s GLASSLINE barevnými tukami na sklo, je výhodné pouívat tenké nástavce na malování - aplikaci na povrch skla.

 
Více informací zde : N_5320100.pdf  [1,1 Mb]
 Glassline papír
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Glassline papír je barevný papír, který lze pouívat mezi 2 vrstvy skla. Tento papír se zataví mezi dv vrstvy skla a vytvoí zajímavé obrazce. Roztanost papíru nehraje ádnou technologickou roli, lze ho pouívat ke spékání se všemi typy skel.

 
Více informací zde : N_5320300.pdf  [959,6 Kb]
 Spékané aplikace
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Novinkou v našem programu jsou celosklenné spékané aplikace. Jsou ji speené a pipravené k nalepení na podloní sklo pomocí UV lepidel.

 
Více informací zde : N_8600000.pdf  [313,2 Kb]
 NANO ART
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Nová generace NANO barev na pískované sklo umouje ješt intenzivnjší práci s barvením pískovaného skla - vybarvování pískovaných pedloh, kreativní barevné aplikace.

 
Více informací zde : N_4905110.pdf  [275,0 Kb]
 NANO dekorace
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Nano dekorace pouíváme pro povrchové zušlechování pískovaného skla. Pouívání NANO technologie a dekorace umouje zcela individuální zbarvení pískované plochy.

nov doplnno o zlatou barvu

 
Více informací zde : N_4905150.pdf  [657,4 Kb]
 Barevné optické sklo v blocích
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Vzorkovnice barevného optického skla v blocích obsahuje pehled barev, které máme skladem v blocích o rzné velikosti, peván o rozmrech : šíka bloku od 150 do 250 mm, délka bloku cca 500 mm, síla (tlouška) bloku od 30 do 80 mm.

 
Více informací zde : N_9800000.pdf  [467,5 Kb]
 Pila na sklo GEMINI
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Pilou lze ezat sklo, mramor, ulu, obkladaky, porcelán, keramiku. Maximální síla ezu je 6 cm. 
Rozmry 68x42x36, 220 V, diapás je oboustranný, ee
jak z vnjší tak i z vnitní strany.

 
Více informací zde : N_3134800.pdf  [367,0 Kb]
 Pájecí zaízení
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Vzhledem k ponkud problematické spolehlivosti pájek Weller 80 W jsme pro Vás zajistili další vhodné pájedla - pájky pro tiffany techniku. Uvedené novinky jsou oblíbené nejen pro svoji nízkou hmotnost, ale i pro rychlé dohívání hrotu.

 
Více informací zde : N_3422200.pdf  [397,0 Kb]
 Frity pro skla Float
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Frity pro skla floatového typu jsou testována na základní floatové sklo typu LUXGARD.

 
Více informací zde : N_3500000.pdf  [602,6 Kb]
 Samolepící olovo
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Samolepící olovné pásky jsou na lepící stran opateny speciálním lepidlem, které zaruuje dlouhodobou adhezi pásky k nalepenému povrchu skla.

 
Více informací zde : N_4228000.pdf  [400,0 Kb]
 Samolepící fólie
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Samolepící fólie na sklo Staind Art Film, nabízí velmi širokou barevnou škálu fólií na sklo. V kombinaci se samolepícími olovnými páskami REGALEAD lze vytváet zajímavé barevné obrazce.

 
Více informací zde : N_4300000.pdf  [457,0 Kb]
 Vrtací systém penosný
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Vrtáky pro tento vrtací systém lze pouít od prmru 3 mm (kat. . 30 250 03) do prmru 80 mm (kat. . 30 250 80). Vrtáky jsou duté pro vnitní chlazení.

 
Více informací zde : N_3026000.pdf  [423,6 Kb]
 Pila na sklo TAURUS 3
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Jedná se o nástupce osvdených pil na sklo Taurus 1 a Taurus 2.
Má vylepšené vedení ezacího pásu a ee ploché sklo do tloušky 5 mm.

 
Více informací zde : N_3136600.pdf  [337,4 Kb]
 Pájecí stanice WELLER
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Letovací stanice je lehká a velmi píjemná do ruky. Velice rychle se ohívá na zvolenou teplotu. Jedná se o dobré profi zaízení.

 
Více informací zde : N_3419500.pdf  [249,5 Kb]
 Pec Evenheat HOT SHOT
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Ideální pro zaáteníky a pro výrobu drobností technologií fusingu - spékání.

 
Více informací zde : N_3516400.pdf  [211,9 Kb]
 Sklo MIROGARD
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Mirogard, Mirogard plus a Mirogard protect - to jsou obchodní jména speciálních skel a antireflexní úpravou, která umouje dokonalé pesklení poadovaného objektu, ale bez vzniku neádoucích reflexù a stínù.

 
Více informací zde : N_7390200.pdf  [415,7 Kb]
 Sklo MYSTIC aktualizováno : 29.01.2015 
   

Jedná se o barevný transparentní katedrál.
Povrch skla je velice zajímavý, ponkud více zvlnný ne u typu Wissmach SEVILLE.

 
Více informací zde : N_7600000.pdf  [225,5 Kb]
 Filigrany - motýli
   

Filigrany jsou ureny k pocínování a pro pouití v tiffany technice.

 
Více informací zde : N_1110000.pdf  [164,1 Kb]
© TGK
created by ODN